Təhsil hər zaman öndədir!

Sinqapur Riyaziyyatına maraq yüksəkdir, çünki Sinqapurlu tələbələr TIMSS və PISA kimi beynəlxalq meyarlarda son üç onillikdə ardıcıl olaraq riyaziyyat və elmdə ən yüksək nəticə əldə ediblər. Bu tələbələr dünyanın ən yaxşı hazırlanmış tələbələrindəndir.
Onların uğuru Sinqapur Riyaziyyat kurikulumunun və müəllim hazırlığı proqramlarının yüksək keyfiyyəti ilə əlaqələndirilir. Tədris prosesi faktların sadəcə yadda saxlanmasından fərqli olaraq problemin həlli kontekstində vizuallaşdırmaya diqqət yetirir.

Dərslərə Qeydiyyat Formu